Extra steun voor investeringen in e-facturatie

Inhoud:

Elke KMO en eenmanszaak die een investering doet in digitale betalings- en facturatiesystemen kan genieten van een verhoogde investeringsaftrek van 13,5%. U kan dus 13,5 % van het aankoopbedrag van uw facturatiesoftware bij OPTIMIZE aftrekken van uw belastbare winst!

Via deze maatregel wil de federale overheid KMO’s en zelfstandigen beter ondersteunen om digitaal te transformeren. De e-factuur (elektronische factuur) vormt een prioriteit in het kader van de administratieve vereenvoudiging. Naar schatting betekent de omschakeling naar elektronische facturatie in België een kostenbesparing van ongeveer 3,5 miljard euro per jaar*.

Kan u genieten van de digitale investeringsaftrek?

Bent u een KMO of zelfstandige (volgens de definitie van art. 15 van het wetboek van vennootschappen)? Voldoet uw bedrijf aan de volgende voorwaarden (in het laatste afgesloten boekjaar)?

  • Max 9 miljoen euro jaaromzet
  • Max 4,5 miljoen euro balanstotaal
  • Max 50 personeelsleden
  • Maximum één van deze 3 criteria mag overschreden worden om toch nog in aanmerking te komen.

Meer weten? Surf naar http://www.vlaio.be/maatregel/investeringsaftrek

Tags: erp,kmo
TERUG NAAR HET OVERZICHT