GDPR | verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?

Inhoud:

Op 25 mei treedt de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in voege. Dat is een verstrenging van de 'huidige' Belgische privacywet. De GDPR of AVG heeft tot doel om een algemeen beschermend kader te vormen voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit zorgt ervoor dat uw privacy nog beter beschermd wordt dan voorheen.

De nieuwe wetgeving bevat specifieke regels voor de verdeling van aansprakelijkheid tussen de ‘verwerkingsverantwoordelijken’ of ‘data controllers’ en ‘verwerkers’ of ‘data processors’. Hoewel de verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers beiden onder het toepassingsveld van de GDPR vallen, zijn de verplichtingen voor de verwerkingsverantwoordelijke veel uitgebreider.

Lees verder, we lichten het hieronder graag toe ...

Tags: gdpr,home,optimize

Bent u enkel een verwerker van gegevens?

De verwerker (Data processor) is de persoon en/of organisatie die de verwerking van persoonsgegevens organiseert en uitvoert. Het is dus een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Bijvoorbeeld uw ERP-leverancier, sociaal secretariaat of andere dienstverleners zoals archiveringsdiensten. 


Uw risico’s zijn beperkt. 

Bent u de verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkingsverantwoordelijke (Data controller) geeft een andere partij de opdracht om persoonsgegevens te verwerken (verzamelen, opslaan, publiceren). Het is dus een persoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt.


U zal ervoor moeten zorgen dat de gehele gegevensverwerking GDPR conform verloopt. Is de gegevensverwerking niet conform? Dan loopt u het risico om op te draaien voor de gevolgen en riskeert u zelfs fikse boetes.

TERUG NAAR HET OVERZICHT